Blåmann

På Blåmann går det 12 barn i alderen 1-2.5 år. Marianne Berntsen er pedagogisk leder, Tanja Steen er barnehagelærer og Ingvild Røv Nyheim er assistenter.

Når barna starter på Blåmann er trygghet og omsorg fra personalet viktigst. Noen trenger lang tid for å bli trygg, andre klarer det raskere, og derfor kan tilvenningsperioden være forskjellig fra barn til barn. Vi ønsker å legge til rette for en trygg tilvenning gjennom å tildele barnet en primærkontakt. Primærkontakten får ansvar for å være foreldrene, og barnets nærmeste kontaktperson i barnehagen.

Hverdagen på Blåmann er preget av turer i skog og mark, rutiner, hverdagslige gjøremål, fysisk aktivitet, omsorg, lek, humor og latter. Dagsrytme og aktivitetene er noe annerledes enn for avdelingen med store barn. De yngste vil ha behov for mye nærhet, omsorg, tid, ro og voksenkontakt enn eldre barn. Vi legger vekt på en trygg og rolig dagsrytme der det veksles mellom hvile, aktiviteter, måltid, bleieskift, noe som er avgjørende for at barna skal kunne skape trivsel og utvikle seg. Søvn er noe av det viktigste behovet barna på blåmann har. Vi legger vekt på at barnas søvnbehov blir ivaretatt på dagtid. Avdelingen på blåmann er innredet med tanke på 1- og 2-åringens naturlige behov for utfoldelse. Barna sover i egne vogner, i et luftig soveskur med inngang direkte fra garderoben. De har med voksiposer, og ullpledd med hjemmefra. Det føres oversikt over hvor lenge barna sover, og når de har fått byttet bleier inne på avdelingen. Frokosten serveres av barnehagen inne på spiserommet, og himmelrommet. På himmelrommet sitter de største barna, og det vil være høytlesning fra bøker under måltidene. Foreldrene har med ferdiglaget matpakker som spises til lunsj. Vi serverer frukt og grønt til alle måltider. Vi lager varmmat annenhver onsdag. Hver mandag er vi i gymsalen på Ekrehagen skole å har gym. Blåmann sender ut en månedsplan, som inneholder temaaktiviteter, turer og faste aktiviteter som samlingsstunder og gym. Månedsplanen sendes på mail hjem til foreldrene, og henges opp på avdelingen. Temaene i månedsplanen tar utgangspunkt i årshjulet, men det er også rom for spontane aktiviteter med utgangspunkt i barnas interesser og behov. Gjennom små og store prosjektarbeid får barna på Blåmann mulighet til samarbeid og lek med barn fra Tinden og Varden.

 

Friluftslivet på Blåmann består av turer i nærmiljøet til blant annet hoppbakken, skihytta, lavvoen, gapahuken, eller blåmannskogen. Vi deler barna inn i to ulike turgrupper, ettåringene og toåringene. Begge disse gruppene har ulike mål for turer i forhold til deres nivå. Blant annet er toåringene flere dager på tur, spiser matpakker ute, går med egen sekk, og får erfaringer med å sove ute. Ettåringene har blant annet som mål å ferdes i naturen og erfare naturen til ulike årstider, skape gode mestringsopplevelser i samsvar med naturens mangfold av utfordringer, mate fugler, og ha det sosialt på tur sammen. Vi leker mye gjennom dagen, både i voksenstyrte lekegrupper og i spontan frilek. Det er gjennom leken barnas fantasi og univers åpnes, og leken har egenverdi i seg selv. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklige ulikheter. I leken legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Leken er ofte i sentrum på våre turer. Gjennom lek lærer barn, de prøver ut grenser og øver seg på roller, men først og fremst er leken gleden over samspillet med andre barn! Personalet prioriterer å være med på barnas lek, de fanger opp de som er utenfor leken og får med alle. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Personalet ønsker å være aktive voksne som engasjerer, viser interesser, legger til rette, og skaper gode opplevelser i samspill med barna. Derfor er det viktig at barna blir sett å hørt, og selv om barna er små, er det viktig at vi som voksne ser etter de små tegnene som barna sender ut med kroppspråket sitt. Dette er viktig for at barna skal føle seg tatt på alvor, og for at det skal kunne skapes medvirkning blant barn og personal.