Hva er egentlig en friluftsbarnehage?

Hva er egentlig en friluftsbarnehage? For oss som jobber her er det aller viktigste at vi er en barnehage som bruker naturen aktivt hele året. Vi bruker naturen som stimuli og arena for utvikling, og barna lærer om mangfoldet i naturen.

Vi forholder oss til de samme lover og forskrifter som alle andre barnehager, men flytter mye av læringen ut i naturen. Ekrehagen friluftsbarnehage skal gi barna et trygt og godt miljø med vekt på lek, humor og glede, omsorg og samvær med andre barn og voksne. Vi vil bidra med å opparbeide og stimulere naturglede og gi rom for frihet og utfoldelse. Sammen med barna skal vi voksne vise interesse og nysgjerrighet for naturens mangfold og finurligheter, og vi skal være engasjerte, aktive og deltakende i samspill med enkeltbarn og barn i grupper. Vi er av den mening at mister barn, og voksne for den saks skyld, kontakt med naturen, vil vi også miste mye av omtanken og ønskene om å ta vare på naturen.

Rammeplan for barnehagen påpeker at det er viktig at barnehagen gir barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider, samt at de utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen.

Barnets selvbilde er nært knyttet til barnets kjennskap til kroppen og kroppsbilde. Et barn som er trygg på egen kropp og hva den kan mestre, er i bedre posisjon til positiv oppfatning av seg selv.

Vår erfaring er at naturen og barnehagens uteområde er en stimulerende arena for motorisk mestring, samt trening av grunnleggende motoriske ferdigheter. Etter hvert tar barna seg fram trygt og sikkert i ulendt terreng, hopper på steiner, balanserer og klatrer i trær. Et innendørs rom tilrettelagt for fysisk aktivitet vil ikke gi det mangfoldet og uforutsigbarheten som mulighetene ute i naturen gir. I naturen kan barna i større grad velge seg forskjellig vanskelighetsgrad på aktiviteter, og lettere finne utfordringer på sitt nivå.

Vi ønsker også å gi barna kjennskap til prosesser og sammenhenger i naturen. Dette vil skje ved at personalet i en viss grad styrer barns oppmerksomhet når vi er på tur. Det kan vi gjøre ved å bruke språk, kroppsholdning, m.m.. Et utbrudd som "se her" vil nesten alltid fange barns oppmerksomhet. Vi vil selvsagt legge opp til læring ut fra alder og modenhet. På denne måten er vi med på å gi barna kunnskap og ferdigheter som de ikke ville fått på egen hånd.

Ekrehagen friluftsbarnehage bruker naturen aktivt hele året. Barnehagen skal tilby barna naturen som læringsarena for mangfoldig læring i samspill med naturens omgivelser. Vi mener det er viktig at barna lærer å ta vare på naturen og bruker den aktivt i forhold til sosialt samspill, motorisk utvikling og språklig utvikling. Nærmiljøet og skogen er ulike arenaer hvor vi praktiserer friluftslivet i barnehagen. Høsting fra naturen, innsamling av naturmaterialer, planting og tilbereding av mat, miljøforvaltning og skoggrupper er noen av temaene som gjenspeiler friluftslivssatsningen på avdelingene.

Barnehagen ble i april 2012 sertifisert som Grønt Flagg barnehage gjennom stiftelsen FEE Norge, og jobber systematisk med temaer knyttet opp mot miljøvern og bærekraftig utvikling. Vi mener dette er et naturlig fokus å ha for en friluftsbarnehage der naturen er i fokus.