Natur(lig) aktiv

Ekrehagen friluftsbarnehage SA vektlegger lek, læring og opplevelser i nær kontakt med naturen. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på toppen av Tromsøya i nær beliggenhet til Universitetet og UNN. Vi har skogen og lysløypa rett utenfor gjerdet, og om vinteren har vi også en stor flott skøytebane som vi bruker aktivt. Oppe i skogen har vi en lavvo i gangavstand fra barnehagen.

Våre overordnede mål:

Gjennom lek og andre aktiviteter ute skal barnehagen bidra til å opparbeide
naturglede, nysgjerrighet og motorisk utvikling hos barna.

Dette innebærer at utetiden skal brukes aktivt hver dag, og at spesiell vekt legges på
aktiviteter i naturen rundt barnehagen.Barnehagen skal ha en organisasjon preget av kvalitet og profesjonalitet og være en trygg og utfordrende arbeidsplass for de ansatte.

Barnehagen skal gi foreldrene gode, fleksible og behovstilpassede
tilbud.

Ekrehagen friluftsbarnehage ble etablert i dagens bygg i 1987. Barnehagen er et samvirkeforetak som eies og drives av foreldrene i barnehagen.

 

Dette står vi for:

 

Natur(lig) aktiv:

Vi legger vekt på nærhet til naturen, friluftsliv, vind og vær

Vi søker læring og lek i naturen

Vi søker opplevelser i naturen

Vi høster av naturen

Vi viser respekt for naturen

Vi søker motoriske utfordringer i naturen

Hver enkelt bruker sine forutsetninger i naturen

Ser hver enkelt:

Vi er inkluderende

Vi ser og dekker individuelle behov

Vi har medbestemmelse

Vi viser omsorg

Vi skaper trygghet

Vi viser respekt

Fleksibilitet:

Vi tar utfordringer

Vi ser muligheter

Vi samarbeider

Vi er selvstendige

Vi har medbestemmelse

Vi utnytter ressurser

Vi er utviklende