Virksomhetsplan 2011-2016

I virksomhetsplanen formidler vi vårt verdigrunnlag og rammer for virksomheten. Den beskriver særtrekkene i barnehagen, de langsiktige målene og bakgrunnen for de daglige aktivitetene.

Her finner du vår virksomhetsplan